• /

BILGI GÜVENLIĞI POLITIKAMIZ

Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. olarak, “Bilgi Güvenliği Politikamızla” varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamaktayız.

İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; “bilgi güvenliği yönetim sistemimizin” ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile, bilgi güvenliği ile ilgili olarak yasal zorunluluklara uymayı, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı; bu kapsamda, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde bilgi güvenliğini sağlamayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin olağan şartlarda en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, bilgi güvenliği olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi, ilkeleri olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.