• /

ÇEVREYE DUYARLILIK

Çevre Uygulamalarımız Ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği

Türkiye'de Mondelēz International olarak tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürünleri sağlarken, tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmayı, kirliliği önlemeyi ve doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilirliğini teşvik eden bir sorumlulukla hareket etmekteyiz.

Gebze Fabrikası Çevre Uygulamaları

1986 yılında faaliyete geçen Gebze fabrikasında, 1987 yılından itibaren Atıksu Arıtma Tesisi kurulup işletilerek şekerleme sektöründe çevre konusunda öncü olduk. 1997, 2007 ve 2008 yıllarında artan üretim rakamlarına paralel olarak atıksu arıtma tesisini büyütmek ve verimini arttırmak amacıyla yatırım projeleri yürüttük. Yaptığımız yatırımlarla 650 m3/gün atıksu arıtma kapasitesi ve %95 arıtma verimi ile işletilen anaerobik ve aerobik biyolojik arıtma teknolojilerini kullanan modern bir arıtma tesisine sahip olduk.

“Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele” vizyonu, ekolojik ayak izini küçültmek amacıyla enerji, su tüketimlerini ve atıklarını azaltma konusunda ciddi hedefleri belirliyor.

Çevrenin korunmasına büyük önem verilen Gebze üretim tesislerinde, atıkların, su ve enerji tüketimlerinin azaltılması için birçok proje üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Gebze fabrikası, üretim, tasarım, pazarlama ve satış faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek ve çevresel performansını sürekli iyileştirmek için yürüttüğü çalışmalarla Mart 2009’da “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır.

Yapılan enerji ve çevre projeleri ile 2010 yılından 2013 yılının sonuna kadar su tüketiminde %40, enerji tüketiminde %20’lik tasarruf, katı atık oluşumunun ise %45 oranında azaltılması sağlanmıştır. Gebze fabrikası su ve enerji tasarrufunda sağladığı başarı ile 2011 ve 2012 senelerinde “CEEMA Çevre Sürdürülebilirlik Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

Water and energy savings

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre piyasaya sürdüğümüz ürünlerin ambalajları için yıllık geri kazanım hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 2005 yılında üye olduğumuz ÇEVKO ile birlikte geri kazanım çalışmalarını sürdürüyoruz.

Gebze Fabrikası, ilerleyen yıllar için çevre projelerine verdiği önemi devam ettirmekte; enerji, su ve atık alanlarında minimum %5 tasarrufu hedefleyerek çalışmalarını ve projelerini sürdürmektedir.