• /

ÇALIŞMA KÜLTÜRÜMÜZ VE KURUMSAL İLKELERIMIZ

ÇALIŞMA YERI VE KÜLTÜRÜ:

Dünya çapında 110.000’den fazla çalışanımız için güvenli ve güvenilir bir iş ortamı yaratmaya çalışırız. Irk, dil, din, cinsiyet farkı gözetmeksizin çalışanlarımızdaki farklılıkları benimser ve kabul ederiz. Çeşitliliğin başarılı bir iş ahengi yarattığına inanırız. Faaliyetlerimizde en değerli varlığımızın insan olduğunun bilincindeyiz. İş güvenliğine önem verir, iş kazalarını ve kayıplarını, işe bağlı sağlık problemlerini önleyecek tedbirler alırız.

UYGUNLUK, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK:

Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ve tüketilerimize karşı etik davranırız. Tüm dünyada Mondelēz International şirketlerinde Mondelēz International İş Yürütme İlkeleri’ni benimseriz. Bu ilkeler kendi sorumluluğumuzun bilincinde olmamızı ve etik davranmamızı sağlar.

KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI:

Mondelēz International’ın kurumsal değerleri, kültürü, etik anlayışı, yönetim felsefesi ve iş ahlakı ilkeleri, tüm şirket çalışanlarının sorumluluklarını yerine getirmelerinde yol gösterici niteliktedir. Bu anlayışla yarattığımız adil ve şeffaf iş ortamında verimliliğimiz artmaktadır.