• /

ECONOMIC INCLUSION & SUPPLIER DIVERSITY

Là đơn vị đi đầu về sản xuất đồ ăn nhẹ trên toàn thế giới, Mondelēz International tin tưởng tương lai của ngành sản xuất đồ ăn nhẹ đơn giản sẽ hướng đến việc làm điều đúng đắn. Mondelēz International cam kết đầu tư và tạo công ăn việc làm cho các nhà sản xuất, thợ làm bánh và cả những người tiếp nhận đơn hàng, v.v. ở những cộng đồng đa dạng nơi nhân viên và khách hàng của chúng tôi sinh sống, làm việc, giao lưu và thưởng thức đồ ăn nhẹ.

Hội nhập kinh tế và đa dạng nhà cung cấp

Từ việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu phù hợp đến đổi mới bao bì thích đáng, Mondelēz International đã áp dụng phương pháp tiếp cận từ kệ hàng đến thực địa để đảm bảo Sản Xuất Đồ Ăn Nhẹ Phù Hợp (Snacking Made Right). Công thức thành công này dẫn đến sự hình thành của chương trình Hội nhập kinh tế và đa dạng nhà cung cấp (EISD). Đây là chương trình giúp Mondelēz International mua được sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, chất lượng cao, hiệu quả về chi phí từ doanh nghiệp thuộc sở hữu của (các) cá nhân được xác định là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, LGBTQ+, cựu chiến binh, người khuyết tật và/hoặc một doanh nghiệp chưa được khai thác hết tiềm năng trong quá khứ.

"Tạo ra chuỗi cung ứng toàn diện và đa dạng là tâm điểm trong bản sắc của Mondelēz International, cũng như các cộng đồng mà công ty phụng sự. Chương trình Hội nhập kinh tế và đa dạng nhà cung cấp hỗ trợ triết lý này nhằm chi tiêu có mục đích trong việc tạo ra các cơ hội bình đẳng và hội nhập, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm và giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng đồ ăn nhẹ đúng cách."

SHAUN JONES, Giám đốc cấp cao – bộ phận Hội nhập kinh tế và đa dạng nhà cung cấp toàn cầu

Supplier Diversity

Chương trình đa dạng nhà cung cấp của Mondelēz International được cung cấp cho các công ty thuộc sở hữu, được vận hành và kiểm soát bởi các doanh nhân đa dạng. Sự đa dạng được xác định theo văn hóa, khu vực và quốc gia, bao gồm các công ty do đối tượng dân tộc/chủng tộc thiểu số, phụ nữ, người đồng tính (nam và nữ), song tính hoặc chuyển giới, cựu chiến binh và/hoặc người khuyết tật sở hữu đa số

Liên kết cộng đồng

Mondelēz International hỗ trợ nhiều tổ chức bên thứ ba chứng thực tư cách doanh nghiệp đa dạng. Mặc dù việc chứng thực không phải là yêu cầu bắt buộc để tham gia chương trình Đa dạng nhà cung cấp của Mondelēz International, nhưng các tổ chức bên dưới có sẵn tài nguyên có thể giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

  • Hội đồng đa dạng nhà cung cấp dân tộc thiểu số quốc gia (National Minority Supplier Diversity Council, NMSDC)
  • Hội đồng quốc gia về doanh nghiệp của phụ nữ (Women’s Business Enterprise National Council, WBENC)
  • Phòng thương mại LGBT quốc gia (National LGBT Chamber of Commerce, NGLCC)
  • Disability: IN
  • Hội đồng quốc gia về phát triển doanh nghiệp của cựu chiến binh (National Veteran Business Development Council, NVBDC)
  • WEConnect International
  • Phát triển nhà cung cấp dân tộc thiểu số Vương quốc Anh (Minority Supplier Development UK, MSDUK)
Tìm hiểu về chương trình Hội nhập và đa dạng tại MDLZ