people holding EISD sign

Společnost Mondelēz International jako celosvětový lídr v oblasti cukrovinek a pečených výrobků věří, že budoucnost drobného občerstvení je vedena snahou dělat správné věci. Počínaje našimi výrobci, přes pekaře až po příjemce objednávek, se společnost Mondelēz International zavázala investovat a vytvářet pracovní místa v různých komunitách, kde naši zaměstnanci a zákazníci žijí, pracují, stýkají se a dopřávají si drobné občerstvení.

Ekonomická inkluze a diverzita dodavatelů

Počínaje nákupem správných ingrediencí až po inovace pro docílení správných obalů společnost Mondelēz International uplatňuje komplexní přístup, který zajišťuje koncepci správného občerstvení „Snacking Made Right“. Recept na úspěch vedl k vytvoření programu ekonomické inkluze a diverzity dodavatelů (EISD), který umožňuje společnosti Mondelēz International nakupovat inovativní, vysoce kvalitní a nákladově efektivní produkty a služby od podniků vlastněných osobou (osobami) z řad menšin, ženami, LGBTQ+, veterány, zdravotně postiženými a/nebo historicky nedostatečně využívaných podniků.

family sitting at table
Shaun Jones headshot

„Vytváření inkluzivního a různorodého dodavatelského řetězce má pro společnosti Mondelēz International a komunity, kterým sloužíme, zásadní význam. Náš program ekonomické inkluze a diverzity dodavatelů podporuje tuto filozofii, která spočívá v účelném vynakládání prostředků na vytváření rovných a inkluzivních příležitostí při zavádění inovativních produktů a řešení, které umožňují našim zákazníkům vychutnávat si drobné občerstvení správným způsobem.“

SHAUN JONES, ředitel pro globální ekonomickou inkluzi a diverzitu dodavatelů

wheat

 

CO KUPUJEME

Komodity a ingredience
Obaly
Logistika
Technologie / informační systémy
Marketingové služby
Obchodní služby a nepřímé dodávky
Investiční zařízení a technické služby

globe

 

ZAREGISTRUJTE SVŮJ PODNIK

Vybízíme různé certifikované dodavatele, aby svůj podnik zaregistrovali v naší interní síti.

REGISTER HERE
packages on conveyor belt

 

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO DODAVATELE

Další informace o tom, jak podnikat se společností Mondelēz International, naleznete v našem informačním centru pro dodavatele. Zároveň od našich dodavatelů a partnerů očekáváme, že budou dodržovat náš etický kodex dodavatele.

READ MORE
man and woman snacking

Supplier Diversity

Program diverzity dodavatelů společnosti Mondelēz International je k dispozici společnostem vlastněným, provozovaným a řízeným různými podnikateli. Diverzita je dána kulturou, regionem a zemí a patří sem společnosti, které jsou většinově vlastněny rasovými/etnickými menšinami, ženami, osobou (osobami), jež se identifikují jako lesby, gayové, bisexuálové nebo transgender osoby, či veterány a/nebo osobou se zdravotním postižením.

Propojení s komunitou

Propojení s komunitou Společnost Mondelēz International podporuje různé organizace třetích stran, které certifikují rozdílné podniky. Přestože certifikace není povinným požadavkem pro účast v programu diverzity dodavatelů společnosti Mondelēz International, níže uvedené organizace mají k dispozici zdroje, které mohou vašemu podnikání pomoci v růstu.

  • National Minority Supplier Diversity Council (NMSDC) (Národní rada pro rozmanitost dodavatelů z řad menšin)
  • Women’s Business Enterprise National Council (WBENC) (Národní rada pro podnikání žen)
  • National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC) (Národní obchodní komora LGBT)
  • Zdravotní postižení: IN
  • National Veteran Business Development Council (NVBDC) (Národní rada pro rozvoj podnikání veteránů
  • WEConnect International (Mezinárodní síť WEConnect)
  • Minority Supplier Development UK (MSDUK) (Rozvoj dodavatelů z řad menšin ve Spojeném království)

Více informací o diverzitě a inkluzi ve společnosti MDLZ

mom and daughter eating cookies