INFORMACJE O SPÓŁCE

Siedziba

Mondelez Polska Production sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, Polska, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250508, NIP: 1070003926, EGON: 140457774, BDO000033117.

Kontakt

+48 22 857 10 00

Dane osób wchodzących w skład Zarządu

Roman Sitko – Prezes Zarządu
Piotr Walicki – Członek Zarządu
Anna Gomułka – Członek Zarządu
Dominik Bogusławski – Członek Zarządu
Krasimir Stoimenov – Członek Zarządu
Jacek Jaskulski – Członek Zarządu

Zakłady Produkcyjne

Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka „OLZA” w Cieszynie
ul. Liburnia 15, 43-400 Cieszyn, Polska
tel. +48 (33) 8519700

Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Bielanach Wrocławskich
ul. Czekoladowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie (gm. Kobierzyce), Polska
tel. +48 (71) 78 79 100

Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Wyrobów Czekoladowych w Skarbimierzu
ul. Smaków 2, 49-318 Skarbimierz Osiedle, Polska
tel. +48 (77) 4591497

Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Gumy do Żucia w Skarbimierzu
ul. Smaków 1, 49-318 Skarbimierz Osiedle, Polska
tel. +48 (77) 4561071

Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach
ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska
tel. +48 (61) 8166500

Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Ciastek w Jarosławiu
ul. Piekarska 4, 37-500 Jarosław, Polska
tel. +48 (16) 6212841

Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Ciatske w Płońsku
ul. Mazowiecka 5, 09-100 Płońsk, Polska
tel. +48 (23) 6630100